Podręcznik użytkownika iOS

Drukowane podręczniki użytkownika dla Easierphone iOS są dostępne do pobrania w następujących językach: