Organizacje i instytucje partnerskie

Easierphone jest rozwijany we współpracy z organizacjami badawczymi i partnerami rozwojowymi. Testowanie i współtworzenie przez użytkowników jest ważne przy tworzeniu nowych funkcji. Mamy zaszczyt współpracować z następującymi partnerami:

2021-2023: AAL

Projekt Easierphone – App platform to empower and support Seniors został sfinansowany w ramach programu AAL, współfinansowanego przez Komisję Europejską i krajowe instytucje finansujące ze Szwajcarii, Holandii i Polski. Program AAL ma na celu poprawę jakości życia osób starszych i zwiększenie możliwości przemysłowych w dziedzinie technologii i innowacji związanych ze zdrowym starzeniem się. AAL wspiera międzynarodowe konsorcja, finansując ich projekty, których celem jest tworzenie gotowych do wprowadzenia na rynek produktów i usług dla osób starszych. Każdy projekt składa się z MŚP, instytucji badawczych i organizacji użytkowników końcowych. Konsorcjum Easierphone składało się z następujących partnerów:

AAL
Papa logo

Pappy GmbH, Szwajcaria

jest inicjatorem i koordynatorem projektu. Pappy to MŚP założone w 2011 roku, które opracowuje i sprzedaje aplikacje na iOS i Androida na smartfony i tablety. Pappy wyprodukował wiele aplikacji, głównie w dziedzinie rozwoju poznawczego oraz nabytych lub rozwojowych zaburzeń językowych. Nasz zespół w Zurychu koncentruje się na koncepcji, treści, projektowaniu UX i zarządzaniu procesem rozwoju.

Zadania związane z projektem: Koordynacja projektu, ogólna koncepcja i projekt UX Easierphone i wszystkich modułów oraz wsparcie posprzedażowe dla Easierphone i realizacja strategii marketingowej po wprowadzeniu produktu na rynek.

PAPKOWATY

Instytut Badań nad Starzeniem, Szwajcaria

Instytut Badań nad Starzeniem się IAF zajmuje się badaniami ukierunkowanymi na zastosowania i rozwojem wokół zagadnień związanych z wiekiem i starzeniem się. IAF stara się uchwycić zjawisko zmian demograficznych w sposób analityczny poprzez swoją działalność badawczą i aktywnie wpływa na ten proces poprzez swoje usługi doradcze dostarczające instytucjom i decydentom odpowiednią wiedzę i porady. IAF testuje technologię i usługi z seniorami w ich codziennym życiu w prywatnych gospodarstwach domowych, domach spokojnej starości i domach opieki.

Zadania związane z projektem: badania laboratoryjne i wyspecjalizowane w badaniach partycypacyjnych z seniorami, ich bliskimi i opiekunami

IAF
Logo TaM

Uniwersytet Genewski, Szwajcaria

Uniwersytet Genewski uczestniczy w projekcie wraz z grupą TaM. Utworzony w styczniu 2012 roku, TaM uczestniczy obecnie w różnych krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych, wszystkie związane z technikami pozycjonowania w pomieszczeniach, mapami, nawigacją i przetwarzaniem danych pochodzących z czujników smartfonów. Zespół składa się z doktorantów, naukowców i programistów.

Zadania związane z projektem: Opracowanie modułu R&D uczenia maszynowego AI-observer do wykrywania nietypowych wzorców zachowań.

TAM
Logo Almende

Almende, Holandia

Almende to holenderskie MŚP prowadzące działalność badawczo-rozwojową w kilku dziedzinach ICT, od opieki zdrowotnej po systemy produkcyjne. Almende tworzy innowacyjne rozwiązania ICT, aby umożliwić ludziom lepszą organizację życia w coraz bardziej złożonym świecie. W tym celu Almende stworzyło liczne narzędzia programowe, platformy programowe i urządzenia sprzętowe. Aktywa te są komercjalizowane przez spółki-córki, które razem należą do Grupy Almende.

Zadania związane z projektem: Rozwój podstawowej aplikacji Easierphone oraz modułów Basic; rozwój modułów One touch connect i chodzić razem.

ALMENDE
Logo Internos

Internos, Holandia

MOB Drechtsteden BV – działająca pod marką Internos – jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oferującą opiekę w mieście Dordrecht i jego okolicach. Wizja firmy Internos dotycząca opieki skupia się na dążeniu do oferowania opieki, która dosłownie sprawia wrażenie, jakby klienci wracali do domu. Nasza opieka jest dostosowana do osobistych potrzeb klientów. Oferujemy kompleksową opiekę i poradnictwo, od prostego wsparcia po pełną opiekę w domu opieki. Aby jak najbardziej szanować samodzielność naszego klienta, zawsze może on nadal mieszkać w domu. Internos jest również aktywny w zakresie innowacji swoich procesów pielęgnacyjnych.

Zadania związane z projektem: udział i organizacja programów pilotażowych w Holandii; przyczynianie się do opracowania biznesplanu.

INTERNOS
Logo ASM

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Polska

ASM to małe, prywatne centrum badawczo-rozwojowe specjalizujące się w badaniach rynku, analizie biznesowej i badaniach społeczno-ekonomicznych. W obszarze analizy rynkowej i biznesowej ASM pracuje nad biznesplanami, modelami biznesowymi i planowaniem strategii rynkowych z wykorzystaniem różnych metod analizy rynku: desk research, wywiady kwestionariuszowe, wywiady pogłębione i na tej podstawie określa udziały w rynku, potencjał rynkowy, prognozy itp. ., łącząc B+R z przemysłem. ASM zapewnia również analizę zachowań użytkowników końcowych i badania neuromarketingowe w fazach testowania produktów lub usług.

Zadania związane z projektem: opracowanie biznesplanu, testowanie produktów, strategia rozpowszechniania i komunikacji, strategia eksploatacji i marketingu, zastosowanie UX Neuro Scan poprzez innowacyjne laboratorium badawcze ASM Neuro Lab.

JAKO M

2019-2021: Age-Stiftung

Wsparcie Age-Stiftung dla projektu “”Easierphone” – altersgerechte Smartphone-App” pozwoliło nam przetestować wersję Easierphone na iOS z prawdziwymi użytkownikami i zebrać ich opinie poprzez wywiady przeprowadzone przez Institute for Ageing Research (IAF) z Fachhochschule OST w St.Gallen w Szwajcarii.

Age-Stiftung

2017: Innosuisse

“innocheck” firmy Innosuisse umożliwił nam współpracę z Uniwersytetem Nauk Stosowanych i Sztuki Północno-Zachodniej Szwajcarii (FHNW), co zaowocowało wczesnym badaniem wymagań użytkowników:

Die Nutzung von Smartphones im Alter. Masterarbeit Gian Carlo Stoppa

INNOSUISSE