Program AAL

Easierphone to projekt finansowany przez Program AAL, współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowe Organy Finansujące Szwajcarii, Holandii i Polski. AAL to program finansowania, którego celem jest stworzenie lepszej jakości życia osób starszych oraz wzmocnienie możliwości przemysłowych w dziedzinie technologii i innowacji w zakresie zdrowego starzenia się. AAL wspiera międzynarodowe konsorcja, finansując ich projekty, których celem jest tworzenie gotowych do wprowadzenia na rynek produktów i usług dla osób starszych. Każdy projekt składa się z MŚP, instytucji badawczych i organizacji użytkowników końcowych. Od 2008 roku AAL sfinansowała ponad 220 projektów. Projekty AAL dotyczą szeregu zagadnień, w tym zarządzania chorobami przewlekłymi, włączenia społecznego, dostępu do usług online, mobilności, zarządzania codziennymi czynnościami oraz wsparcia ze strony opiekunów nieformalnych.