Program AAL

Easierphone to projekt realizowany w ramach Programu AAL i współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowe Organy Finansujące Szwajcarii, Holandii i Polski. Program Active and Assisted Living Programme (dalej AAL) to program badawczo-rozwojowy, który wspiera projekty wykorzystujące technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) by poprawić jakość życia ludzi starszych. AAL wspiera międzynarodowe konsorcja, finansując ich projekty, których celem jest tworzenie gotowych do wprowadzenia na rynek produktów i usług dla osób starszych. Każdy projekt składa się z MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), instytucji badawczych i organizacji pracujących z użytkownikami końcowymi. Od 2008 roku program AAL sfinansował ponad 220 projektów. Projekty AAL dotyczą szeregu zagadnień, w tym zarządzania chorobami przewlekłymi, wyłączenia społecznego, dostępu do usług online, mobilności, zarządzania codziennymi czynnościami oraz wsparcia ze strony opiekunów nieformalnych.