Partnerzy Konsorcjum

Papa logo

Pappy GmbH, Szwajcaria

Firma PAPPY to inicjator i koordynator projektu Easierphone. To MŚP założone w 2011 roku, które opracowuje i sprzedaje aplikacje na na smartfony i tablety z systemami operacyjnymi iOS i Android. To jednocześnie producent wielu aplikacji, głównie w dziedzinie rozwoju poznawczego oraz zaburzeń językowych. Zespół PAPPY w Zurychu koncentruje się na koncepcji, treści zawartych w aplikacji, projektowaniu UX i zarządzaniu procesem rozwoju.

Zadania związane z projektem: koordynacja projektu, ogólna koncepcja i projekt UX Easierphone oraz wszystkich modułów, wsparcie posprzedażowe dla Easierphone i realizacja strategii marketingowej po wprowadzeniu produktu na rynek.

PAPPY

Logo TaM

Uniwersytet Genewski, Szwajcaria

Uniwersytet Genewski uczestniczy w projekcie wraz z grupą TaM, utworzoną w styczniu 2012 roku. Grupa uczestniczy obecnie w różnych krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych, związanych z technikami pozycjonowania w pomieszczeniach, mapami, nawigacją i przetwarzaniem danych pochodzących z czujników smartfonów. Zespół składa się z doktorantów, naukowców i programistów.

Zadania związane z projektem: opracowanie modułu R&D uczenia maszynowego AI-observer do wykrywania nietypowych wzorców zachowań.

TAM

Logo Almende

Almende, Holandia

Almende to holenderskie MŚP prowadzące działalność badawczo-rozwojową w kilku dziedzinach ICT: od opieki zdrowotnej po systemy produkcyjne. Almende tworzy innowacyjne rozwiązania ICT, aby umożliwić użytkowniom lepszą organizację życia w coraz bardziej złożonym świecie. W tym celu Almende stworzyło liczne narzędzia i platformy programowe oraz urządzenia sprzętowe. Aktywa te są komercjalizowane przez spółki-córki, które należą do Grupy Almende.

Zadania związane z projektem: rozwój podstawowej aplikacji Easierphone oraz modułów Basic; rozwój modułów One touch connect i Walk together.

ALMENDE

logo iAF

The Institute of Ageing Research, Szwajcaria

Instytut Badań nad Starzeniem się IAF zajmuje się badaniami ukierunkowanymi na rozwój zagadnień związanych z wiekiem i starzeniem się. IAF stara się uchwycić zjawisko zmian demograficznych w sposób analityczny poprzez swoją działalność badawczą i aktywnie wpływa na ten proces poprzez swoje usługi doradcze dostarczające instytucjom i decydentom odpowiednią wiedzę. IAF testuje technologię i usługi w codziennym życiu seniorów, w ich prywatnych gospodarstwach domowych, domach spokojnej starości i domach opieki.

Zadania związane z projektem: badania laboratoryjne i badania wśród seniorów, ich bliskich i opiekunów jako użytkowników końcowych aplikacji Easierphone.

IAF

Logo Internos

Internos, Holandia

MOB Drechtsteden BV – działająca pod marką Internos – jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oferującą opiekę w Dordrecht i jego okolicach. Wizja firmy Internos skupia się na dążeniu do oferowania usług w domach opieki, przypominająca opiekę w domowym zaciszu. Usługi są indywidualnie ostosowane do osobistych potrzeb klientów. Ich zakres obejmuje kompleksową opiekę i poradnictwo, od prostego wsparcia po pełną opiekę w domu opieki. Internos dba również o wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu usprawnienia codziennej opieki nad klientami.

Zadania związane z projektem: udział i organizacja programów pilotażowych w Holandii; przyczynianie się do opracowania biznesplanu.

INTERNOS

Logo ASM

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Polska

ASM to centrum badawczo-rozwojowe specjalizujące się w badaniach rynku, analizie biznesowej i badaniach społeczno-ekonomicznych. W obszarze analizy rynkowej i biznesowej ASM pracuje nad biznesplanami, modelami biznesowymi i planowaniem strategii rynkowych z wykorzystaniem różnych metod analizy rynku: desk research, wywiady kwestionariuszowe, wywiady pogłębione, i na tej podstawie określa udziały w rynku, potencjał rynkowy, prognozy itp., łącząc B+R z przemysłem. ASM zapewnia również analizę zachowań użytkowników końcowych i badania neuromarketingowe w fazach testowania produktów lub usług.

Zadania związane z projektem: opracowanie biznesplanu, testowanie produktów, strategia rozpowszechniania i komunikacji, strategia upowszechniania rezultatów, marketing, zastosowanie UX Neuro Scan poprzez innowacyjne laboratorium badawcze ASM Neuro Lab.

JAKO M