Polityka prywatności

Easierphone („Firma”, „nasz” lub „nas”) szanuje prywatność użytkowników naszej aplikacji mobilnej i jest w pełni zaangażowana w ochronę danych osobowych, które użytkownicy udostępniają jej w związku z korzystaniem z naszej Aplikacji. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu opisanie naszych praktyk dotyczących informacji, które możemy zbierać od Ciebie („Użytkownika” lub „Ty”) podczas korzystania z naszej Aplikacji, sposobów, w jakie możemy wykorzystywać takie informacje oraz opcji i praw dostępnych dla ty.


Twoja zgoda – przeczytaj uważnie.

Pobierając, instalując, uzyskując dostęp i/lub korzystając z Aplikacji, zgadzasz się na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności, w tym na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych (zgodnie z definicją poniżej). Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków niniejszej Umowy, nie możesz pobierać, instalować, uzyskiwać dostępu do Aplikacji ani korzystać z niej oraz musi niezwłocznie i trwale usunąć Aplikację i jakąkolwiek jej część ze swoich systemów i urządzeń oraz zaprzestać korzystania z niej. Uwaga: nie jesteś prawnie zobowiązany do przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że przekazujesz nam Dane osobowe z własnej woli, w celach opisanych w punkcie 4 poniżej, oraz że możemy przechowywać takie Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Jakie informacje możemy zbierać na temat naszych Użytkowników?

Możemy zbierać dwa rodzaje danych i informacji od naszych Użytkowników:

Informacje nieosobowe, które są informacjami niemożliwymi do zidentyfikowania, bez szczególnego odniesienia do tożsamości Użytkownika, od którego takie informacje zostały zebrane oraz Dane osobowe, które są informacjami umożliwiającymi indywidualną identyfikację, które identyfikują osobę lub mogą przy rozsądnym wysiłku zidentyfikować tę osobę, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, a także o charakterze prywatnym lub wrażliwym.

Dane osobowe i nieosobowe gromadzone w związku z Aplikacją mogą obejmować:

Użytkownik może również automatycznie przekazywać nam pewne techniczne Informacje nieosobowe i zagregowane informacje o użytkowaniu, takie jak marka i model urządzenia mobilnego Użytkownika, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, lokalizacja geograficzna, które aplikacje Usług zewnętrznych są zainstalowane na urządzeniu Użytkownika i jego używaniu za pośrednictwem Aplikacji, ręczne konfiguracje Użytkownika, „strumień kliknięć”, interakcje i działania w Aplikacji, czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i powiązane znaczniki czasu, dzienniki awarii i błędów itp.

Użytkownik może dodatkowo przyznać Aplikacji określone uprawnienia dostępu do informacji przechowywanych w książce adresowej swojego urządzenia, dotyczących kontaktów Użytkownika. Takie informacje mogą również obejmować informacje kontaktowe przechowywane lokalnie przez Użytkownika za pośrednictwem określonych aplikacji innych firm zainstalowanych na urządzeniu (np. Kontakty, sms, telefon itp.). Takie informacje nie będą przez nas zbierane i będą przechowywane wyłącznie lokalnie na urządzeniu Użytkownika i mogą być wykorzystywane w celu korzystania z dodatkowych funkcji Aplikacji zależnych od takich uprawnień.

Wreszcie, Użytkownik może dobrowolnie przekazać nam wszelkie inne Dane nieosobowe i osobiste, takie jak pewne dane kontaktowe podane przez Użytkownika podczas kontaktowania się z nami (oraz wszelkie dodatkowe informacje związane z takimi kontaktami) i/lub inne informacje związane z wykonywanymi czynnościami przez Użytkownika w związku z Aplikacją.

Jak zbieramy informacje o naszych Użytkownikach?

Stosujemy następujące metody odbioru:

 • Zbieramy dane nieosobowe podczas korzystania z Aplikacji. Innymi słowy, możemy być świadomi korzystania przez Ciebie z Aplikacji i możemy gromadzić, gromadzić i rejestrować informacje związane z takim użytkowaniem, niezależnie lub za pomocą aplikacji innej firmy, jak opisano poniżej. Możemy również zbierać Dane Nieosobowe poprzez przetwarzanie, analizę i anonimizację dostarczonych przez Ciebie Danych Osobowych.
 • Gromadzimy Dane Osobowe, które podajesz nam dobrowolnie. Na przykład, zbieramy Dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio lub poprzez korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji.
 • Dane nieosobowe i osobiste przechowujemy niezależnie lub przy pomocy naszych autoryzowanych zewnętrznych dostawców usług, jak opisano poniżej.

Jaki jest cel zbierania Informacji?

Zbieramy dane nieosobowe i osobowe w celu dostarczania, obsługi i ulepszania Aplikacji oraz wszelkich związanych z nią funkcji, w tym do celów statystycznych i badawczych; aby umożliwić nam dalszy rozwój, dostosowywanie i ulepszanie Aplikacji w oparciu o wspólne preferencje, zastosowania, atrybuty i anonimowe dane Użytkowników; do tworzenia i dostarczania naszym partnerom badawczym i biznesowym oraz podmiotom stowarzyszonym zanonimizowanych danych i innych zagregowanych, statystycznych i/lub domniemanych Informacji nieosobowych; aby umożliwić nam zapewnianie naszym Użytkownikom lepszej obsługi, bardziej odpowiednich i dokładnych informacji, usług, funkcji i funkcjonalności oraz pomocy technicznej i wsparcia; oraz w celu przestrzegania obowiązującego prawa.

Udostępnianie informacji stronom trzecim

Firma nie będzie udostępniać żadnych gromadzonych przez siebie Danych osobowych żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • w celu spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesu prawnego, wezwania sądowego lub wniosku rządowego;
 • wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób rozwiązywać problemy związane z oszustwami, bezpieczeństwem lub problemami technicznymi;
 • odpowiadać na prośby użytkownika o wsparcie lub inną korespondencję;
 • odpowiadania na roszczenia, że jakiekolwiek korzystanie z Aplikacji narusza prawa osób trzecich;
 • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Spółki, któregokolwiek z jej Użytkowników lub ogółu społeczeństwa;
 • gdy Spółka przechodzi jakąkolwiek zmianę kontroli, w tym poprzez fuzję, przejęcie lub zakup wszystkich lub zasadniczo wszystkich swoich aktywów;
 • do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i/lub zarządzania Twoimi danymi osobowymi za pośrednictwem upoważnionych zewnętrznych dostawców usług Spółki, w uzasadnionych przypadkach, w celach biznesowych, którzy mogą znajdować się w kraju, w którym nie obowiązują takie same przepisy dotyczące ochrony danych, jak w Twojej jurysdykcji;
 • na podstawie Twojej wyraźnej zgody przed ujawnieniem; lub
 • współpracować z podmiotami trzecimi w celu wzbogacenia doświadczeń Użytkownika.

Małoletni

Aby korzystać z Aplikacji, musisz mieć ukończone trzynaście (13) lat. Firma nie gromadzi świadomie Danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia i nie chce tego robić. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dowodu pełnoletności na dowolnym etapie, abyśmy mogli sprawdzić, czy osoby niepełnoletnie poniżej trzynastego (13) roku życia nie korzystają z Aplikacji. W przypadku, gdy dowiemy się, że osoba poniżej trzynastego (13) roku życia korzysta z Aplikacji, możemy zabronić i zablokować takiemu Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji oraz dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć wszelkie Dane osobowe w odniesieniu do takiego Użytkownika.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby wdrażać i utrzymywać bezpieczeństwo Aplikacji oraz Danych Osobowych naszego Użytkownika. Firma stosuje standardowe procedury i polityki branżowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych Użytkownika i zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu takich informacji. Jednak nie gwarantujemy i nie możemy zagwarantować, że nieuprawniony dostęp nigdy nie nastąpi.

Usługi stron trzecich

Aplikacja może oferować łącza do niektórych aplikacji Usług stron trzecich zainstalowanych na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem których możesz dalej wchodzić w interakcje z kontaktami mobilnymi. Informujemy, że takie Usługi stron trzecich są niezależne od Spółki i mogą gromadzić informacje nieosobowe i/lub osobiste o Tobie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do kwestii prywatności lub jakichkolwiek innych kwestii prawnych w odniesieniu do takich Usług stron trzecich. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności i warunkami korzystania z takich Usług stron trzecich, ponieważ ich warunki, a nie nasze, będą miały zastosowanie do wszelkich interakcji z takimi Usługami stron trzecich lub za ich pośrednictwem.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności, publikując zaktualizowane zasady w tej lokalizacji. W zakresie, w jakim rozszerzymy sposób, w jaki możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms do obecnych zarejestrowanych użytkowników.