Enklare.

Med vår app kan du enklare använda din smarta telefon.

Gör det enklare för dig.

Våra smarta telefoner blir alltmer kraftfulla. Men ständiga systemuppdateringar och nyutformade appar försvårar för oss att göra det vi vill med våra telefoner. easierphone finns till för dig som föredrar att använda din telefon framför att ägna tiden åt dess bruksanvisningar. Ring samtal med stora knappar och hantera din telefon med endast 3 symboler.

Telefon

Gör det enklare för någon annan.

Hjälp släkt och vänner genom att ställa in deras easierphone. Du kan installera andras konton på din egen telefon och sedan dela dem per SMS. 

Mottagaren får en helt färdiginställd telefon genom några få knapptryck. easierphone-data synkroniseras mellan telefoner som är inloggade till samma konto. På så sätt kan du hjälpa ett flertal easierphone-användare bekvämt med din egen telefon.

Enkel och mångsidig

Se funktionerna som du använder mest med ett enda ögonkast. Skriv in din familjs telefonnummer för att omedelbart meddela dem vid en nödsituation.

Startskärm
  • easierphone anpassar sig till dina behov:
  • Ställ in knapparna så att de vibrerar eller låter när du trycker på dem.
  • Dölj alla funktioner som du inte vill använda, för att ytterligare förenkla handhavandet.
  • Inaktivera redigering så att du inte ändrar eller raderar något av misstag.

Det smarta valet.

Din telefon blir mycket enkel att använda – och begränsas inte i sina funktioner.

Prova själv!

Installationen av easierphone är kostnadsfri. Du kan kostnadsfritt lägga till 2 poster för varje funktion. För att kunna lägga till ett oändligt antal poster kan du köpa fullversionen inuti appen.