Internos ontwikkelt en test samen met partners een applicatie om het gebruik van smartphones te vereenvoudigen. Wie heeft er niet lang gezocht naar die ene app op zijn smartphone die ergens tussen al die andere tientallen staat? Easierphone vereenvoudigt het startscherm en geeft de meest gebruikte apps op een eenvoudige manier weer. Er wordt ook een assistentfunctie ontwikkeld, zodat iemand anders (partner/verzorger) na toestemming de gebruiker kan helpen bij het instellen en aanpassen van dit vereenvoudigde startscherm.

Onlangs organiseerde Internos een workshop met leden van de klantenraad om te brainstormen over aanvullende functies van Easierphone. In de volgende test worden drie nieuwe modules toegevoegd:

  1. Loop samen; waar je wandelafspraken kunt maken met anderen en het aantal stappen dat je zet kunt vergelijken
  2. One touch call; maakt onmiddellijk contact mogelijk met vooraf geselecteerde personen
  3. Activiteitentrends; kijken naar de ontwikkeling in de mate van telefoongebruik en beweging naar buiten

Het was een levendige discussie met goede tips van de Internos-klantleden voor de ontwikkelaars van Easierphone. Een van de belangrijkste bevindingen was dat het volgen en monitoren van een gebruiker soms nuttig werd gevonden, maar niet altijd. Bij het assisteren van kwetsbare mensen met de Easierphone kan het echter nuttig zijn voor de assistent om te zien hoe het activiteitenpatroon van een gebruiker zich ontwikkelt. Als iemand bijvoorbeeld regelmatig ronddwaalt of veel verminderde activiteit vertoont, kan dit een signaal zijn voor de assistent om in te grijpen.