Easierphone: Participatieve ontwikkeling van een seniorvriendelijke smartphoneapplicatie

 

Easierphone Consortium Partner, OST - Ostschweizer Fachhochschule won de Position Paper Award tijdens de 9e internationale conferentie over informatie- en communicatietechnologieën voor gezond ouder worden en e-gezondheid ICT4AWE! Lees de samenvatting en ga voor meer bevindingen...

Vergrijzing en digitalisering zijn twee belangrijke ontwikkelingen van de 21e eeuw. Vooral het bezit van smartphones is wereldwijd gestegen tot meer dan 80%. Intussen zijn smartphones ook erg populair geworden onder oudere volwassenen, maar velen zijn nog steeds bang om contact te maken. Het multinationale project Easierphone wil oudere volwassenen en andere kwetsbare personen in staat stellen om smartphones effectief te gebruiken.

Easierphone, een app voor senioren, vereenvoudigt smartphones door de gebruikelijke Android-interface te vervangen door een eenvoudiger te gebruiken interface. Daarnaast kunnen met de Easierphone-app twee smartphones op afstand met elkaar worden verbonden om virtuele assistentie mogelijk te maken. Een participatief ontwerp is toegepast om tests uit te voeren met oudere volwassenen in drie verschillende pilots, in drie verschillende landen. Semigestructureerde interviews, het uitproberen van de app, individuele nabesprekingen en co-creatieworkshops worden uitgevoerd om gegevens te verzamelen.

De app van Easierphone wordt tot nu toe positief ontvangen door potentiële eindgebruikers. Veel van de diverse functionaliteiten van de app konden worden verbeterd met feedback van testdeelnemers. Het ontwikkelingsproces is iteratief, tussen elke pilot door, om de app zo goed mogelijk aan te passen. De voorlopige resultaten geven aan dat contactangst desondanks nog steeds de overhand heeft. De vereenvoudigde interface lijkt een basis te bieden voor oudere volwassenen om hun smartphone met meer vertrouwen te gebruiken.

 

 


Tweede pilot met Easierphone van start

Easierphone wordt getest op 3 proeflocaties in Nederland, Zwitserland en Polen. Gebruikers kunnen de apps van Easierphone installeren en testen op hun smartphone met de hulp van vertegenwoordigers van Easierphone, en alle functies controleren. Na de succesvolle eerste fase is de tweede fase gelanceerd in Nederland, de Internos-faciliteit.

Deze tweede testfase gaat vooral over assistentie op afstand. De gebruiker van de Easierphone app kan op afstand worden geholpen door een familielid of verzorger die ook de apps heeft geïnstalleerd om de persoon die hulp nodig heeft met de telefoon te ondersteunen. De module 'Activity Trends' (AI-gebaseerde monitoring van activiteit en gebruikerswelzijn) speelt ook een grote rol. De assistent kan zien of de mentee overdag actief is of 'van de radar is verdwenen'. De locatie van de proefpersoon kan ook op afstand worden bekeken, wat handig is in geval van een noodsituatie of dwaalgedrag als we bijvoorbeeld denken aan het beginstadium van dementie.

Onze proefpersonen kregen uitleg over hoe ze de app moesten installeren en hoe ze er verder mee konden werken. Omdat ze de Android smartphone hadden meegenomen, kon de theorie meteen in praktijk worden gebracht. Over een paar weken verzamelen we feedback over hoe onze proefpersonen de assistent-app hebben ervaren.

 

Vragen over de app? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

📨contact@easierphone.com

 

 


Inzichtelijke feedback over behoeften en zorgen van oudere smartphonegebruikers tijdens co-creatieworkshop in Zürich

De 3e co-creatiesessie werd georganiseerd in het gebouw van IAF in Zürich. Tijdens de workshop werden veel nieuwe indrukken opgedaan en opmerkingen gemaakt over verbeteringen die in de app Easierphone moeten worden aangebracht. Het bracht ook een nieuw perspectief op de behoeften van volwassen gebruikers met betrekking tot het gebruik van smartphones.

Het IAF-team verzamelde een groep senioren om alle Easierphone-modules te testen en diepgaande vragen te stellen over algemene indrukken, problemen en specifieke situaties waarin de modules nuttig kunnen zijn, en om veel vragen te beantwoorden, met name over privacybeleid en veiligheidsfactoren.

De aanwezigen waren nieuwsgierig naar hoe de module voor het volgen van bewegingen werkt en welke informatie beschikbaar zal zijn voor de zorgverlener. Wat belangrijk is, Easierphone is nuttig gebleken voor mensen met dementie. Een volgmodule met hulp op afstand kan helpen bij het volgen van een zwervende persoon wanneer deze verdwaald is. Het kan ook worden ondersteund door de "Noodgeval"-knop om de speciale persoon onmiddellijk te informeren wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat en er onmiddellijk hulp van de assistent nodig is.

Deelnemers aan de sessie stelden ook de toegang tot persoonlijke gegevens aan de orde voor de persoon die de oudere gebruiker op afstand zal ondersteunen. Het is belangrijk om te vermelden dat het toestemmingsformulier duidelijk wordt geformuleerd om te voorkomen dat de gebruiker niet weet tot welke gegevens de assistent toegang heeft.

Over het algemeen werden de apps van Easierphone positief beoordeeld als een noodzakelijk hulpmiddel voor ouderen. Beveiliging van persoonlijke gegevens en veiligheid bij dagelijks gebruik waren de belangrijkste kwesties voor de eerste gebruikers van IAF. Het team van Easierphone besteedt vooral aandacht aan deze aspecten van de oplossing voordat deze op de markt wordt gebracht.

Wil je de app testen en een early adopter worden? Neem contact met ons op:

Android - Eenvoudigere telefoon


"Eenvoudigere telefoon niet alleen voor senioren" - feedback van deelnemers aan EWAHA 2022

Het team van Easierphone heeft 3 dagen (18-20.10.22) doorgebracht in Gdansk, tijdens de conferentie European Week of Active & Healthy Aging. Het was het laatste evenement van het AAL-programma dat door de EU gefinancierde projecten op één plek bijeenbracht, waarbij kennis werd gedeeld en innovatie op alle niveaus in de sector actief en gezond ouder worden werd getoond.

Tijdens het evenement presenteerden de consortiumpartners (Pappy, Internos, ASM en The Institute for Aging Research) op de stand Easierphone-apps voor het Android-besturingssysteem en voerden ze gesprekken met potentiële zakenpartners en belanghebbenden. De cruciale kenmerken werden ook benadrukt tijdens de posterpresentatie op de eerste dag van het evenement.

Belangrijke feedback over Easierphone-apps voor senioren

Het belangrijkste doel van de aanwezigheid van Easierphone op de conferentie was om potentiële gebruikers van de app te ontmoeten. Elke bezoeker van de stand kon alle functies van de apps testen, het uiterlijk van de interface beoordelen en opmerkingen delen. De belangrijke feedback was dat de app niet alleen nuttig zal zijn voor ouderen, maar voor iedereen die het gebruik van een smartphone wil vergemakkelijken, zijn activiteiten gedurende de dag wil bijhouden en een assistent op afstand wil kunnen gebruiken om zijn telefoon te beheren.

Bekijk de korte video hieronder om onze aanwezigheid bij EWAHA 2022 te volgen:

Het AAL-programma (Active Assisted Living) is gericht op het creëren van een betere levenskwaliteit voor ouderen en op het versterken van de industriële mogelijkheden op het gebied van technologie en innovatie voor gezond ouder worden. Het Easierphone-project (AAL/Call2020) wordt gefinancierd door het AAL-programma, medegefinancierd door de Europese Commissie en de nationale financieringsinstanties van Zwitserland, Nederland en Polen.


Co-creatieworkshop - nieuwe functies bespreken

Internos ontwikkelt en test samen met partners een applicatie om het gebruik van smartphones te vereenvoudigen. Wie heeft er niet lang gezocht naar die ene app op zijn smartphone die ergens tussen al die andere tientallen staat? Easierphone vereenvoudigt het startscherm en geeft de meest gebruikte apps op een eenvoudige manier weer. Er wordt ook een assistentfunctie ontwikkeld, zodat iemand anders (partner/verzorger) na toestemming de gebruiker kan helpen bij het instellen en aanpassen van dit vereenvoudigde startscherm.

Onlangs organiseerde Internos een workshop met leden van de klantenraad om te brainstormen over aanvullende functies van Easierphone. In de volgende test worden drie nieuwe modules toegevoegd:

  1. Loop samen; waar je wandelafspraken kunt maken met anderen en het aantal stappen dat je zet kunt vergelijken
  2. One touch call; maakt onmiddellijk contact mogelijk met vooraf geselecteerde personen
  3. Activiteitentrends; kijken naar de ontwikkeling in de mate van telefoongebruik en beweging naar buiten

Het was een levendige discussie met goede tips van de Internos-klantleden voor de ontwikkelaars van Easierphone. Een van de belangrijkste bevindingen was dat het volgen en monitoren van een gebruiker soms nuttig werd gevonden, maar niet altijd. Bij het assisteren van kwetsbare mensen met de Easierphone kan het echter nuttig zijn voor de assistent om te zien hoe het activiteitenpatroon van een gebruiker zich ontwikkelt. Als iemand bijvoorbeeld regelmatig ronddwaalt of veel verminderde activiteit vertoont, kan dit een signaal zijn voor de assistent om in te grijpen.


Easierphone getest door gebruikers in Polen!

November 2021 was een drukke periode voor het Easierphone Team: de app werd getest in Nederland, Zwitserland en Polen. Het doel van de studies was de functionaliteit te evalueren van de Easierphone-applicatie, die bestemd is voor ouderen (60+ jaar) en ontworpen is om het gebruik van de telefoon te vergemakkelijken door de interface te veranderen (grootte en plaatsing van de pictogrammen, vergroting van het lettertype). Deze veranderingen versnellen het communicatieproces (telefoongesprek en noodoproep, sms) en personaliseren het toestel (toevoegen van een applicatie).

De grootste voordelen van de app volgens de mening van de Poolse respondenten worden hieronder samengevat:

- Dankzij het grote lettertype en de pictogrammen kan de interface sneller worden herkend en kunnen acties worden uitgevoerd waarvoor tekst moet worden gebruikt, zoals het verzenden van een tekstbericht. De app-pictogrammen en het lettertype werden gekoesterd als leesbaar en begrijpelijk in vergelijking met de typische telefooninterface;

- makkelijk en snel om contact te maken, vooral met geliefden. Een van de gebruikers beschreef de app als volgt: "Over het algemeen positieve gevoelens, zeer leesbaar, gemakkelijk om te bellen";

- vertaling naar verschillende talen maakt de app nog eenvoudiger te beheren;

- interface die een snelle gewenning aan de toepassing ondersteunt, gaven de respondenten aan dat zij enige tijd nodig zouden hebben om vertrouwd te raken met de toepassing en dat zij deze daarna niet slechter zouden gebruiken dan met de bestaande mobiele interface. Sommige respondenten beweerden zelfs dat het gebruik van de Easierphone app gemakkelijker was dan het gebruik van hun bestaande mobiele telefoon: "Geweldig, makkelijker vergeleken met de basisinterface".

Voor de studie in Polen, uitgevoerd in de ASM Neurolab-faciliteit, werd een triangulatiemethode gebruikt in de vorm van een eyetracker en een diepgaand interview (IDI). Eyetracking is een meettechniek die gebaseerd is op het volgen van oogfixatiepunten (pupillen) met behulp van speciaal ontworpen optische toestellen, de zogenaamde eyetrackers. Deze apparaten bestaan tegenwoordig uit speciaal ontworpen camera's die infrarode straling uitzenden en de weerkaatsing daarvan onder in het oog registreren. Vervolgens worden, met gebruikmaking van goed gekozen algoritmen, zeer precieze punten van fixatie van de ogen op het geteste voorwerp vastgesteld in een bepaalde tijd van het experiment. Het onderzoek gaat na hoe mensen het voorwerp dat voor hen staat, bv. een website, advertentie of verpakking, waarnemen. Hierdoor is het onder meer mogelijk na te gaan waar de geteste persoon naar kijkt, op welke elementen hij of zij de aandacht richt en welke elementen volledig worden genegeerd. Dit is om na te gaan of de ontvanger, kijkend naar een bepaald grafisch ontwerp, die elementen ziet waar de onderzoeker het meest om geeft.

Het uitgevoerde onderzoek is een basis om de app te verbeteren volgens de behoeften van de gebruikers. De tweede testfase van Easierphone vindt plaats in augustus 2022 en de laatste, die ook nog een ronde Eye-tracking omvat, in juli 2023. Blijf op de hoogte van al ons nieuws!


Startbijeenkomst Easierphone in Rotterdam

 

Onlangs is de Easierphone app gepresenteerd en geïnstalleerd bij een aantal maatschappelijk werkers van Internos in Rotterdam. De eerste cliënten die de app zullen testen, zullen door deze maatschappelijk werkers worden gerekruteerd.

De Easierphone is een app die smartphone-navigatie gemakkelijker maakt voor oudere mensen, maar niet alleen. Zij hebben sneller toegang tot de meest gebruikte apps op hun telefoon. Het startscherm van de Easierphone wordt over het huidige startscherm gebruikt. Zo wordt voorkomen dat ze verdwalen in het oerwoud van apps die een mobiele telefoon al heeft geïnstalleerd.

We hebben Easierphone met 6 van de 12 personen kunnen installeren. Het was een actieve bijeenkomst met veel discussies - aldus Jan Michiel Meeuwsen, moderator van de bijeenkomst.

Senioren die Esierphone hebben gedownload om te testen, gebruiken hun toestel voor eenvoudige handelingen zoals bellen, gebeld worden, actief deelnemen aan gesprekken met vrienden en familie via communicatie-apps en het downloaden en/of maken van foto's van familieleden. Al deze activiteiten moeten voor de gebruikers gemakkelijk toegankelijk zijn dankzij een vriendelijke interface die op hun behoeften is afgestemd. Dat is een doel dat Easierphone in de komende twee jaar van ontwikkeling wil nastreven.

Door het gebruik van Easierphone zullen zorgverleners/thuisbegeleiders en mantelzorgers worden ontlast. Door deel te nemen aan het project dragen zowel zorgmedewerkers als bewoners van zorginstellingen bij tot het ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen om kwetsbare cliënten beter te ondersteunen en te begeleiden.


Is Easierphone gemakkelijk te gebruiken?

Het belangrijkste doel van Easierphone is om het gebruik van smartphones zo eenvoudig mogelijk te maken. Het zal helpen om snel contact te maken met geliefden, ook in noodsituaties, en om toegang te krijgen tot de meest gebruikte en favoriete apps en functionaliteiten van de telefoon. Internos kreeg als partner van het Easierphone Consortium de kans om de app te presenteren aan mevrouw Kratz uit Dordrecht (Nederland), die een van de eerste testgebruikers was.

Internos biedt thuiszorg aan ouderen in de stad Dordrecht in Nederland. Easierphone wordt beschouwd als een toepassing om het gebruik van smartphones aanvaardbaar en gemakkelijker te maken voor de klanten van Internos. Dat is de belangrijkste reden om aan dit project deel te nemen en te zien of Internos in de toekomst kan voorstellen Easierphone op de smartphones van cliënten te installeren om hen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en gemakkelijker in contact te komen met Internos-medewerkers.

De video van hoe Easierphone werd geïntroduceerd bij mevrouw Kratz is nu beschikbaar op ons YouTube-kanaal:

Easierphone kan worden gebruikt door seniorenverenigingen en/of -organisaties om hen onafhankelijkheid te bieden bij het gebruik van hun smartphones, gemakkelijk te communiceren met hun dierbaren en hun verzorgers. Een van de belangrijkste functies, die in de eerste plaats voor veiligheid zorgt, is de noodoproep die met één klik op de gebruikersinterface kan worden gekozen. Het kan de gebruiker rechtstreeks in contact brengen met de instelling of de persoon die hij in noodsituaties moet contacteren.

Als u Easierphone in uw organisatie wilt testen en uw feedback met ons wilt delen, neem dan contact met ons op via e-mail: robert@pappy.ch