Easierphone Consortium Partner, OST – Ostschweizer Fachhochschule won de Position Paper Award tijdens de 9e internationale conferentie over informatie- en communicatietechnologieën voor gezond ouder worden en e-gezondheid ICT4AWE! Lees de samenvatting en ga voor meer bevindingen…

Vergrijzing en digitalisering zijn twee belangrijke ontwikkelingen van de 21e eeuw. Vooral het bezit van smartphones is wereldwijd gestegen tot meer dan 80%. Intussen zijn smartphones ook erg populair geworden onder oudere volwassenen, maar velen zijn nog steeds bang om contact te maken. Het multinationale project Easierphone wil oudere volwassenen en andere kwetsbare personen in staat stellen om smartphones effectief te gebruiken.

Easierphone, een app voor senioren, vereenvoudigt smartphones door de gebruikelijke Android-interface te vervangen door een eenvoudiger te gebruiken interface. Daarnaast kunnen met de Easierphone-app twee smartphones op afstand met elkaar worden verbonden om virtuele assistentie mogelijk te maken. Een participatief ontwerp is toegepast om tests uit te voeren met oudere volwassenen in drie verschillende pilots, in drie verschillende landen. Semigestructureerde interviews, het uitproberen van de app, individuele nabesprekingen en co-creatieworkshops worden uitgevoerd om gegevens te verzamelen.

De app van Easierphone wordt tot nu toe positief ontvangen door potentiële eindgebruikers. Veel van de diverse functionaliteiten van de app konden worden verbeterd met feedback van testdeelnemers. Het ontwikkelingsproces is iteratief, tussen elke pilot door, om de app zo goed mogelijk aan te passen. De voorlopige resultaten geven aan dat contactangst desondanks nog steeds de overhand heeft. De vereenvoudigde interface lijkt een basis te bieden voor oudere volwassenen om hun smartphone met meer vertrouwen te gebruiken.