Berichten van Easierphone - privacybeleid

Easierphone (“Bedrijf”, “onze” of “ons”) respecteert de privacy van de gebruikers van onze mobiele applicatie, en zet zich volledig in om de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te beschermen. Dit privacybeleid is bedoeld om onze praktijken met betrekking tot het verzamelen van gegevens van Easierphone-berichten te beschrijven, evenals de opties en rechten die u ter beschikking staan.


Uw toestemming - gelieve zorgvuldig te lezen.

Door de App te downloaden, te installeren, te openen en/of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Indien u het niet eens bent met enige voorwaarde hiervan, mag u de App niet downloaden, installeren, openen of gebruiken en dient u de App en enig deel daarvan onmiddellijk en permanent van uw systemen en apparaten te verwijderen en elk gebruik daarvan te staken.

Tot welke informatie hebben de berichten van Easierphone toegang op uw apparaat?

Easierphone-berichten moeten toegang hebben tot gegevens op uw telefoon om goed te kunnen functioneren. Wij slaan geen persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens van onze gebruikers op.

 • Informatie over het telefoonnummer wordt gebruikt om SMS-berichten te verzenden en te ontvangen.
 • Contacten(lezen, schrijven) worden gebruikt om namen van contactpersonen uit telefoonnummers te halen en om suggesties voor contactpersonen te tonen. Wij verzamelen deze informatie niet, ze blijft alleen op het apparaat van de gebruiker.
 • SMS (verzenden, ontvangen, lezen) toegang wordt gebruikt om SMS-berichten te verzenden en te ontvangen.
 • Externe opslag kan worden gebruikt om MMS-berichten weer te geven/op te slaan.

De volgende machtigingen zijn op uw telefoon vereist om de berichtenapplicatie van Easierphone naar behoren te laten werken:

 • READ_CONTACTS
 • WRITE_CONTACTS
 • SEND_SMS
 • ONTVANGEN_SMS
 • LEES_SMS
 • WRITE_SMS
 • ONTVANG_MMS
 • READ_EXTERNAL_STORAGE

Delen van informatie met derden

Het Bedrijf kan geen persoonlijke of niet-persoonlijke informatie delen met derden.

Minderjarigen

Om de App te gebruiken, moet u ouder zijn dan dertien (13) jaar. Het Bedrijf verzamelt niet bewust Persoonlijke Gegevens van kinderen onder de leeftijd van dertien (13) jaar en wenst dit ook niet te doen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een bewijs van leeftijd te vragen zodat wij kunnen verifiëren dat minderjarigen onder de leeftijd van dertien (13) jaar de App niet gebruiken. In het geval dat wij te weten komen dat een persoon onder de leeftijd van dertien (13) jaar de App gebruikt, kunnen wij deze Gebruiker het gebruik van de App verbieden en blokkeren en zullen wij alles in het werk stellen om alle Persoonlijke Informatie met betrekking tot deze Gebruiker onmiddellijk te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door bijgewerkte beleidslijnen op deze plaats te publiceren. Voor zover wij de wijze waarop wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken uitbreiden, zullen wij u daarvan ten minste 15 dagen van tevoren in kennis stellen via e-mail of sms aan huidige geregistreerde gebruikers.