Privacybeleid

Easierphone (“Bedrijf”, “onze” of “ons”) respecteert de privacy van de gebruikers van onze mobiele applicatie en zet zich volledig in om de persoonlijke informatie die gebruikers ermee delen in verband met het gebruik van onze app te beschermen. Dit privacybeleid is bedoeld om onze praktijken te beschrijven met betrekking tot de informatie die we van u (de “gebruiker” of “u”) kunnen verzamelen wanneer u onze app gebruikt, de manieren waarop we dergelijke informatie kunnen gebruiken en de opties en rechten die beschikbaar zijn om Jij.


Uw toestemming - lees deze zorgvuldig door.

Door de app te downloaden, te installeren, te openen en/of te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen uiteengezet in dit privacybeleid, inclusief het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke informatie (zoals hieronder gedefinieerd). Als u het niet eens bent met enige voorwaarde hiervan, mag u de App niet downloaden, installeren, openen of gebruiken, en moet u de App en enig deel daarvan onmiddellijk en permanent van uw systemen en apparaten verwijderen en elk gebruik ervan staken. Let op: u bent niet wettelijk verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken. U erkent en stemt ermee in dat u ons uit eigen vrije wil persoonlijke informatie verstrekt, voor de doeleinden die worden beschreven in sectie 4 hieronder, en dat we dergelijke persoonlijke informatie mogen bewaren in overeenstemming met dit privacybeleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Welke informatie kunnen we verzamelen over onze gebruikers?

We kunnen twee soorten gegevens en informatie van onze gebruikers verzamelen:

Niet-persoonlijke informatie, wat niet-identificeerbare informatie is, zonder specifieke verwijzing naar de identiteit van de gebruiker van wie dergelijke informatie is verzameld en persoonlijke informatie, die individueel identificeerbare informatie is die een individu identificeert, of met redelijke inspanning een individu kan identificeren, hetzij alleen of in combinatie met andere informatie, of misschien van privé- of gevoelige aard.

Persoonlijke en niet-persoonlijke informatie die in verband met de app wordt verzameld, kan uit het volgende bestaan:

De gebruiker kan ons ook automatisch bepaalde technische niet-persoonlijke informatie en geaggregeerde gebruiksinformatie verstrekken, zoals het merk en model van het mobiele apparaat van de gebruiker, het type en de versie van het besturingssysteem, schermresolutie, geolocatie, welke applicaties van derden zijn geïnstalleerd op het apparaat van de Gebruiker en het gebruik ervan door de Gebruiker via de App, de configuraties van de Gebruiker, ‘click-stream’, interacties en activiteiten op de App, de periode dat de Gebruiker de App heeft gebruikt en gerelateerde tijdstempels, crash- en foutenlogboeken, enz.

De Gebruiker kan de App bovendien bepaalde toegangsrechten verlenen tot informatie die is opgeslagen in het adresboek van zijn/haar apparaat, met betrekking tot de contacten van de Gebruiker. Dergelijke informatie kan ook contactgegevens bevatten die lokaal door de Gebruiker zijn opgeslagen via bepaalde applicaties van derden die op het apparaat zijn geïnstalleerd (bijv. Contacten, sms, telefoon enz.). Dergelijke informatie wordt niet door ons verzameld en wordt alleen lokaal opgeslagen op het apparaat van de gebruiker en kan worden gebruikt om aanvullende functies van de app te gebruiken die afhankelijk zijn van dergelijke toestemmingen.

Ten slotte kan de gebruiker ons vrijwillig andere niet-persoonlijke en persoonlijke informatie verstrekken, zoals bepaalde contactgegevens die door de gebruiker zijn verstrekt wanneer hij contact met ons opneemt (en eventuele aanvullende informatie met betrekking tot dergelijke contacten), en/of andere informatie met betrekking tot uitgevoerde acties door de Gebruiker in verband met de App.

Hoe verzamelen we informatie over onze gebruikers?

We gebruiken de volgende manieren van verzamelen:

 • We verzamelen niet-persoonlijke informatie door uw gebruik van de app. Met andere woorden, we kunnen op de hoogte zijn van uw gebruik van de App en kunnen de informatie met betrekking tot dergelijk gebruik verzamelen, verzamelen en registreren, hetzij onafhankelijk, hetzij met behulp van een app van derden, zoals hieronder beschreven. We kunnen ook niet-persoonlijke informatie verzamelen door de door u verstrekte persoonlijke informatie te verwerken, analyseren en anonimiseren.
 • We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt. We verzamelen bijvoorbeeld persoonlijke informatie wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt of door gebruik te maken van bepaalde functies van de app.
 • We slaan de niet-persoonlijke en persoonlijke informatie op, hetzij onafhankelijk, hetzij met de hulp van onze geautoriseerde externe dienstverleners, zoals hieronder beschreven.

Wat is het doel van het verzamelen van informatie?

We verzamelen niet-persoonlijke en persoonlijke informatie om de app en alle daaraan gerelateerde functies te leveren, te bedienen en te verbeteren, inclusief voor statistische en onderzoeksdoeleinden; om ons in staat te stellen de App verder te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren op basis van de gemeenschappelijke voorkeuren, gebruiken, attributen en geanonimiseerde gegevens van Gebruikers; om onze onderzoeks- en zakenpartners en gelieerde ondernemingen te voorzien van geanonimiseerde gegevens en andere geaggregeerde, statistische en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie; om ons in staat te stellen onze Gebruikers een betere gebruikerservaring te bieden, met meer relevante en nauwkeurige informatie, diensten, functies en functionaliteiten, en met technische assistentie en ondersteuning; en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Informatie delen met derden

Het bedrijf deelt geen persoonlijke informatie die het verzamelt met derden, behalve in de volgende gevallen:

 • om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures, dagvaardingen of verzoeken van de overheid;
 • om fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
 • om te reageren op ondersteuningsverzoeken van de gebruiker of andere correspondentie;
 • om te reageren op beweringen dat enig gebruik van de App de rechten van derden schendt;
 • om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van het bedrijf, een van zijn gebruikers of het grote publiek te beschermen;
 • wanneer het Bedrijf een wijziging in de zeggenschap ondergaat, inclusief door middel van een fusie, overname of aankoop van alle of vrijwel al zijn activa;
 • om uw persoonlijke informatie te verzamelen, te bewaren, te verwerken en/of te beheren via geautoriseerde externe dienstverleners van het bedrijf, voor zover redelijk voor zakelijke doeleinden, die zich mogelijk in een land bevinden dat niet dezelfde gegevensbeschermingswetten heeft als uw rechtsgebied;
 • op grond van uw uitdrukkelijke toestemming voorafgaand aan de openbaarmaking; of
 • om samen te werken met derden om de gebruikerservaring te verbeteren.

minderjarigen

Om de App te gebruiken, moet u ouder zijn dan dertien (13). Het bedrijf verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan dertien (13) jaar en wil dit ook niet doen. We behouden ons het recht voor om in elk stadium een bewijs van leeftijd te vragen, zodat we kunnen verifiëren dat minderjarigen onder de dertien (13) de App niet gebruiken. In het geval dat ons bekend wordt dat een persoon jonger dan dertien (13) jaar de app gebruikt, kunnen we een dergelijke gebruiker verbieden en blokkeren om de app te gebruiken en zullen we er alles aan doen om alle persoonlijke informatie met betrekking tot dergelijke gebruiker.

Veiligheid

We besteden veel zorg aan het implementeren en onderhouden van de beveiliging van de app en de persoonlijke informatie van onze gebruikers. Het bedrijf past industriestandaard procedures en beleid toe om de veiligheid van de persoonlijke informatie van de gebruiker te waarborgen en ongeoorloofd gebruik van dergelijke informatie te voorkomen. We kunnen en kunnen echter niet garanderen dat ongeautoriseerde toegang nooit zal plaatsvinden.

Diensten van derden

De App kan u links aanbieden naar bepaalde op uw apparaat geïnstalleerde applicaties van de Dienst van derden, waarmee u verder kunt communiceren met uw mobiele contacten. Houd er rekening mee dat dergelijke services van derden onafhankelijk zijn van het bedrijf en niet-persoonlijke en/of persoonlijke informatie over u kunnen verzamelen. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot privacykwesties of enige andere juridische kwestie met betrekking tot dergelijke Services van derden. We raden u aan om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van dergelijke services van derden zorgvuldig te lezen, aangezien hun voorwaarden, en niet de onze, van toepassing zijn op al uw interacties met of via dergelijke services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door bijgewerkte beleidsregels op deze locatie te plaatsen. Voor zover we de manier waarop we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken uitbreiden, zullen we u ten minste 15 dagen van tevoren via e-mail of sms op de hoogte stellen van huidige geregistreerde gebruikers.