AAL Programı

Easierphone, Avrupa Komisyonu, İsviçre, Hollanda ve Polonya Ulusal Fon Otoriteleri tarafından ortaklaşa finanse edilen AAL Programı tarafından finanse edilen bir projedir. AAL, yaşlı insanlar için daha iyi bir yaşam kalitesi vermeyi ve sağlıklı yaşlanma teknolojisi ve inovasyon alanındaki endüstriyel fırsatları güçlendirmeyi amaçlayan bir finansman programıdır. AAL, yaşlı insanlar için pazara hazır ürün ve hizmetler vermeye yönelik projelerini finanse ederek uluslararası konsorsiyumları desteklemektedir. Her bir proje KOBİ'ler, araştırma kuruluşları ve son kullanıcı kuruluşlardan oluşmaktadır. AAL 2008 yılından bu yana 220'den fazla projeye fon sağlamıştır. AAL'nin projeleri, kronik rahatsızlıkların yönetimi, sosyal hayata dahil olma çevrimiçi hizmetlere erişim, hareketlilik, günlük faaliyetlerin yönetimi ve gayri resmi bakıcıların desteği gibi bir dizi konuyu ele almaktadır.