Easierphone and Easierphone asistant terms of use

Geçerlilik tarihi: 7 Haziran 2021


The following terms of use (Terms of Use) constitute an agreement between you and Pappy GmbH (Pappy), having its place of business at Flüelastrasse 6, 8048 Zürich, Switzerland. This Terms of Use governs your use of Software and Services (as specified below). These Terms of use apply to the Apps “Easierphone”, “Easierphone Assistant” and “Phone for Easierphone”.

For purposes of this Terms of Use “Software” means all software programs distributed, published or otherwise made available by Pappy GmbH including, but not limited to mobile applications and applications accessed by means of a browser or other online communication method. Software also includes updates and upgrades as well as accompanying manual(s), packaging and other written materials or documentation, and any and all copies of such software and its materials.

Services, means all services made available by Pappy GmbH , including but not limited to services accessed through mobile applications, by means of a browser or by other online communication method.

Software and Services are collectively referred to as Pappy GmbH Services.

THE SOFTWARE IS LICENSED, NOT SOLD. YOUR USE OF THE SOFTWARE (AS SPECIFIED BELOW) IS SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THIS TERMS OF USE. BY INSTALLING, USING OR ACCESSING THE BELLURBIS GmbH SERVICES OR ANY MATERIALS INCLUDED IN OR WITH THE BELLURBIS’S SERVICES, YOU HEREBY ACCEPT THE TERMS OF THIS TERMS OF USE.

If you do not accept the terms of this Terms of Use, do not install, use or access the Pappy GmbH Services.


hesaplar

Hesap oluşturma

Hizmetin belirli özelliklerini kullanmak için bir hesaba (Hesap) kaydolmanız ve hesap kayıt formunda istendiği gibi kendinizle ilgili belirli bilgileri vermeniz gerekir. Aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz:

(a) gönderdiğiniz tüm gerekli kayıt bilgilerinin gerçek ve doğru olması;

(b) bu tür bilgilerin doğruluğunu muhafaza edeceksiniz. Hizmet’teki talimatları izleyerek, herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda Hesabınızı silebilirsiniz.

Şirket, bu Kullanım Koşullarına uygun olarak Hesabınızı askıya alabilir veya feshedebilir.

Hesap sorumlulukları

Hesap giriş bilgilerinizin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz ve Hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen siz sorumlusunuz. Hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımı veya şüphelenilen yetkisiz kullanımı veya diğer herhangi bir güvenlik ihlalini derhal Şirkete bildirmeyi kabul etmektesiniz. Şirket, yukarıdaki gerekliliklere uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olamaz ve olmayacaktır.

lisanslar

YAZILIM LİSANSI. Bu Kullanım Koşullarına ve hüküm ve koşullarına tabi olarak, aksi belirtilmedikçe, Yazılımın bir kopyasını ticari olmayan kişisel kullanımınız için kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilemeyen, sınırlı bir hak ve lisans verir. Yazılım belgelerinde. Burada verilen haklar, bu Kullanım Koşullarına uymanıza tabidir. Yazılımın lisansı size verilmektedir ve bu vesile ile Yazılımdaki hiçbir mülkiyetin veya mülkiyetin devredilmediğini veya atanmadığını ve bu Kullanım Koşullarının Yazılımdaki herhangi bir hakkın satışı olarak yorumlanmayacağını kabul etmektesiniz.

HİZMET LİSANSI. Bu Kullanım Koşullarına ve onun hüküm ve koşullarına tabi olarak, işbu belgeyle size Hizmetleri, ticari olmayan kişisel kullanımınız için, münhasır olmayan, devredilemeyen, alt lisansı verilemeyen, sınırlı bir hak ve lisans verir. Bu Kullanım Koşullarının izin verdiği şekilde. Burada verilen haklar, bu Kullanım Koşullarına uymanıza tabidir.

LİSANS SÜRESİ Bu Kullanım Koşulları kapsamındaki lisanslarınızın süresi, bu Kullanım Koşullarını kabul ettiğiniz ve Yazılımı ve/veya Hizmetleri yüklediğiniz veya başka bir şekilde kullandığınız tarihte başlar ve Yazılımı ve/veya Hizmetleri elden çıkarmanızın erken tarihinde sona erer. veya bu Kullanım Koşullarının feshi. Yazılım ve/veya Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir teknik koruma önlemini atlatmaya çalışırsanız veya Yazılımı ve/veya Hizmetleri bu Kullanım Koşullarının şartlarını ihlal edecek şekilde kullanırsanız, lisansınız derhal sona erer.

MÜLKİYET. Diğer hiçbir Lisans, tüm telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar, ticari isimler, mülkiyet hakları, patentler, unvanlar, bilgisayar kodları, görsel-işitsel efektler, temalar, karakterler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetlere ve Hizmetlere ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatleri elinde tutmaz. , karakter isimleri, hikayeler, diyaloglar, ayarlar, sanat eserleri, ses efektleri, müzik eserleri ve tescilli olsun ya da olmasın manevi haklar ve bunların tüm uygulamaları. Hizmetler, dünya çapında geçerli yasalar ve anlaşmalar tarafından korunmaktadır. Zorunlu mevzuat tarafından açıkça izin verilmedikçe Hizmetler, önceden yazılı izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir şekilde veya ortamda dağıtılamaz. Bu belgede size açıkça verilmeyen tüm hakları saklıdır.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Hizmetler, üçüncü şahıs hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve/veya üçüncü şahıs hizmetleri, Hizmetler aracılığıyla size sunulabilir. Bu hizmetler, sosyal medya bağlantısı ve benzerlerini içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu hizmetler, ilgili üçüncü taraf hüküm ve koşullarına tabidir. Sizinle ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı arasında bir sözleşme oluşturduğundan, lütfen bu üçüncü taraf hüküm ve koşullarını dikkatlice inceleyin.


Genel lisans koşulları

Şunları yapmamayı kabul edersiniz:

 1. Hizmetleri ticari olarak istismar etmek;
 2. Hizmetleri, bunların kopyalarını veya Hizmetlerin parolalarını veya kullanıcı adlarını, bu Kullanım Koşullarında belirtilen veya bu Kullanım Koşullarında belirtilen şekilde önceden açık yazılı izin olmaksızın dağıtmak, kiralamak, lisanslamak, satmak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek veya başka bir şekilde devretmek veya devretmek;
 3. Yazılım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere (burada belirtilenler dışında) Hizmetlerin veya herhangi bir bölümünün bir kopyasını çıkarmak;
 4. Hizmetleri, birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmak veya indirilmek üzere bir ağ üzerinde herkese açık hale getirmek veya erişilebilir kılmak;
 5. Hizmetler veya bu Kullanım Koşulları tarafından aksi özellikle belirtilmedikçe, Hizmetleri bir ağ üzerinde, çevrimiçi kullanım için veya aynı anda birden fazla bilgisayarda kullanmak veya kurmak (veya başkalarının aynısını yapmasına izin vermek);
 6. Hizmetleri genel olarak paylaşılan bir bilgisayarda veya herhangi bir konum tabanlı sitede kullanmak veya kopyalamak; Hizmetleri ticari kullanıma sunmak için size ayrı bir site lisans sözleşmesi sunabilecek olması koşuluyla;
 7. Hizmetleri tamamen veya kısmen tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, kaynak koda dönüştürme, tercüme etme, bunlara dayalı türev çalışmalar hazırlama veya Hizmetleri başka şekilde değiştirme;
 8. Hizmetlerde veya Hizmetlerde yer alan herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini, işaretleri veya etiketlerini kaldırmak, gizlemek veya değiştirmek, herhangi bir yazar atıfını, yasal bildirimi veya materyalin kaynağına veya kaynağına ilişkin diğer etiketleri tahrif etmek veya silmek;
 9. Hizmetlerin mülkiyet kaynağını yanlış tanıtmak;
 10. ABD veya diğer ihracat yasaları veya beraberindeki yönetmelikler tarafından bu tür Hizmetleri alması yasaklanmış herhangi bir ülkeye (doğrudan veya dolaylı olarak) nakliye, ihracat veya yeniden ihracat yapmak veya zaman zaman değiştirilebilecek bu tür yasaları veya düzenlemeleri başka şekilde ihlal etmek; veya
 11. Hizmetlerden döndürülen içeriğin kazınması, veritabanlarının oluşturulması veya başka bir şekilde kalıcı kopyalarının oluşturulması.

Ancak, fiziksel bir depolama ortamında teslim edilen kurulabilir Yazılım ile ilgili olarak, Yazılımın hiçbir kopyasını (arşiv veya yedek kopyaları dahil) elinizde tutmadığınız sürece, Yazılımın tamamını ve beraberindeki belgeleri kalıcı olarak başka bir kişiye devredebilirsiniz, eşlik eden belgeler veya Yazılıma eşlik eden belgelerin herhangi bir kısmı veya bileşeni ve alıcı bu Kullanım Koşullarının şartlarını kabul eder.

Yazılım yalnızca özel kullanım için tasarlanmıştır.

Hizmetler, Hizmete erişimi kontrol etmeye, yetkisiz kopyaları önlemeye veya herhangi birinin bu Kullanım Koşulları kapsamında verilen sınırlı hakları ve lisansları aşmasını engellemeye yönelik önlemleri içerebilir. Çevrimiçi hizmetlere erişmek ve güncellemeleri ve yamaları indirmek için yalnızca geçerli bir lisansa tabi Hizmetler kullanılabilir. Bu tür erişim kontrol önlemlerine müdahale edemez veya bu tür güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmaya veya atlatmaya çalışamazsınız. Teknik koruma önlemlerini devre dışı bırakırsanız veya başka bir şekilde kurcalarsanız, Hizmetler düzgün çalışmayacaktır.

Hizmetler, havayolu şirketlerine yapılan şikayetler (Şikayetler) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere içerik oluşturmanıza izin verebilir. Hizmetlerin kullanımı karşılığında ve Hizmetlerin kullanımı yoluyla yaptığınız katkıların herhangi bir telif hakkı, tasarım hakkı veya başka herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hakkı doğurduğu ölçüde, işbu belgeyle münhasır, telifsiz, daimi, geri alınamaz, Katkılarınızı çoğaltma, kopyalama, uyarlama, değiştirme, gerçekleştirme, görüntüleme, yayınlama, yayınlama, iletme veya diğer haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaçla kullanma hakkı ve lisansı tamamen devredilebilir ve dünya çapında alt lisanslanabilir yürürlükteki yasalar ve uluslararası sözleşmeler tarafından fikri ve sınai mülkiyet haklarına tanınan tüm koruma süresi boyunca, şu anda bilinen veya bilinmeyen herhangi bir yolla kamuya iletmek ve katkılarınızı herhangi bir bildirimde bulunmadan veya size herhangi bir tazminat ödemeden dağıtmak. Zorunlu mevzuat tarafından açıkça yasaklanmadığı takdirde, işbu belgeyle, Hizmetler ve ilgili mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak yürürlükteki yasalar uyarınca bu tür varlıkların kullanımı ve bunlardan yararlanılmasına ilişkin her türlü manevi babalık, yayın, itibar veya atıf haklarından feragat etmektesiniz. ‘e verilen bu lisans ve yukarıdaki uygulanabilir manevi haklardan feragat, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir şekilde feshedilmesinden sonra da geçerliliğini korur.

Hizmetler, Hizmetlere veya internet tabanlı özelliklerine erişmek, Yazılımın kimliğini doğrulamak veya diğer işlevleri gerçekleştirmek için internet bağlantısı gerektirebilir. Hizmetlerin belirli özelliklerinin düzgün bir şekilde çalışması için, sahip olmanız ve bakımını yapmanız gerekebilir.

(a) yeterli bir internet bağlantısı ve/veya

(b) Hizmetlerle ilgili belgelerde belirtildiği gibi bir çevrimiçi hizmette geçerli ve aktif bir hesap.

Hizmetleri kullanarak, veri planınıza bağlı olarak üçüncü taraf veri aktarım ücretlerinin uygulanabileceğini kabul ve beyan edersiniz. Daha fazla bilgi için lütfen sağlayıcınıza danışın. Bu tür hesapları tutmazsanız, Hizmetler veya Hizmetlerin belirli özellikleri tamamen veya kısmen çalışmayabilir veya düzgün çalışmayı durdurabilir.

Bilgi toplama ve kullanma; Gizlilik Politikası

Hizmetleri kurarak, bunlara erişerek veya kullanarak, verilerin Avrupa Birliği ve/veya Avrupa Ekonomik Alanı veya Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bir ülkeye aktarılması da dahil olmak üzere (geçerli olduğunda) bu bilgi toplama ve kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz.

Gizlilik haklarınıza saygı duyuyoruz ve hakkınızda toplanan her türlü bilgiyi korumanın önemini kabul ediyoruz. Zaman zaman değiştirilen gizlilik politikası şu adreste mevcuttur:https://easierphone.com/privacy_policy/” (“Gizlilik Politikası”) ve bu Kullanım Koşulları için geçerlidir. Gizlilik Politikası, ‘nin ürün ve hizmetleriyle ilgili kişisel ve kişisel olmayan bilgileri nasıl, neden ve ne ölçüde topladığını ve kullandığını tanımlar. Hizmetleri kurarak, bunlara erişerek veya kullanarak, Gizlilik Politikasının hüküm ve koşullarını ve burada referans olarak dahil edilen tüm hüküm ve koşulları açıkça kabul etmiş olursunuz.


Ödeme ve satın almalar

Terim, belirli sanal ürünlerinizin Hizmetler içinde kullanılması için lisans verebilir. Aksi belirtilmedikçe, bu sanal ürünler Yazılımın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir. Bu sanal ürünler, hem gerçek dünya parası kullanılarak bir ücret karşılığında hem de zaman zaman geçerli olacak şekilde ayrı bir ücret olmaksızın lisanslanabilir. Bu sanal ürünler, Facebook Kredileri gibi üçüncü taraf sanal para birimi kullanılarak veya ayrı etkinleştirme kodları kullanılarak da lisanslanabilir.

Tüm sanal ürünler size sınırlı, kişisel, devredilemez, alt lisanslanamaz ve geri alınabilir bir temelde lisanslanır ve yalnızca ticari olmayan kullanım için sınırlandırılır.

Lütfen, sanal ürünler için lisans ödemelerinin veya üçüncü şahıs sanal para biriminin geri alınmasının her zaman nihai olduğunu ve iade edilmediğini unutmayın.

Bu, herhangi bir zamanda, bildirimde bulunarak veya bulunmadan sanal ürünleri yönetebilir, düzenleyebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya ortadan kaldırabilir. bu tür hakların kullanılması durumunda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Zorunlu mevzuata tabi olarak, herhangi bir nedenle sanal ürünler için geri ödeme yapmanız gerekmediğini ve bu kullanım koşulları kapsamındaki lisans kaybınızın isteğe bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, kullanılmamış sanal ürünler için para veya başka bir tazminat almayacağınızı kabul etmektesiniz. veya istem dışı.


Garanti

Fiziksel yazılım Ürünleri için garanti

Bu şart, Yazılımın size fiziksel bir depolama ortamında sunulduğu ölçüde (Yazılımın ilk ve orijinal alıcısıysanız), Yazılımı içeren orijinal depolama ortamının, aşağıdaki koşullar altında malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu garanti eder. satın alma tarihinden itibaren 90 gün boyunca normal kullanım ve servis. Yetki alanınızdaki zorunlu mevzuat yukarıda belirtilen 90 günden daha uzun bir süreyi gerektiriyorsa, garanti süresi buna göre değiştirilir. Garanti süresi içinde herhangi bir nedenle fiziksel depolama ortamında bir kusur bulursanız, Yazılım halihazırda ticari olarak dağıtıldığı sürece, garanti süresi içinde kusurlu olduğu tespit edilen herhangi bir fiziksel depolama ortamını ve ilgili Yazılımı ücretsiz olarak değiştirmeyi kabul eder. ile . Yazılım artık mevcut değilse, Yazılımın aynı veya daha yüksek değerdeki benzer bir parçasını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu garanti, orijinal olarak sağlanan fiziksel depolama ortamı ve Yazılım ile sınırlıdır ve normal aşınma ve yıpranma için geçerli değildir. Bu garanti, kusur suistimal, kötü muamele veya ihmalden kaynaklanmışsa geçerli olmayacak ve geçersiz olacaktır. Kanunda belirtilen zımni garantiler, yukarıda açıklanan garanti süresi ile açıkça sınırlıdır.

Yazılımı yukarıdaki sınırlı garantiye tabi olarak iade ederken, lütfen orijinal Yazılımı yalnızca aşağıda belirtilen adrese gönderin ve şunları ekleyin: adınız ve iade adresiniz; tarihli satış fişinizin fotokopisi; ve kusuru ve Yazılımı üzerinde çalıştırdığınız sistemi açıklayan kısa bir not.

Başka garanti yok

Yukarıdaki bölümde belirtilen fiziksel depolama ortamı için yukarıda belirtilen garantiye ve yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, hizmetler size olduğu gibi, tüm kusurlarla, herhangi bir garanti verilmeksizin, performans güvencesi veya herhangi bir garanti verilmeksizin sağlanmaktadır. tür ve kullanımınızın tüm riski size aittir. tatmin edici kalite ve performansın tüm riski size aittir. , lisans verenler ve kanal ortakları, zımni koşul garantileri, kesintisiz kullanım, verilerin doğruluğu (konum verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), satılabilirlik, tatmin edici kalite dahil olmak üzere hiçbir açık, zımni veya yasal garanti vermez ve işbu belgeyle reddeder. belirli bir amaca uygunluk, üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmemesi ve bir işlem, kullanım veya ticaret uygulamasından kaynaklanan garantiler (varsa). , lisans verenler ve kanal ortakları, yazılımdan yararlanmanıza müdahale edilmesini garanti etmez; hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağını; hizmetlerin işleyişinin kesintisiz veya hatasız olacağını, hizmetlerin birlikte çalışacağını veya diğer hizmetlerle uyumlu olacağını veya hizmetlerdeki hataların düzeltileceğini taahhüt eder. , lisans verenler ve kanal ortakları veya herhangi bir yetkili temsilci tarafından sağlanan hiçbir sözlü veya yazılı tavsiye bir garanti oluşturmaz. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına veya bunlarla ilgili sınırlamalara veya bir tüketicinin geçerli yasal haklarına ilişkin sınırlamalara izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki istisnaların ve sınırlamaların bazıları veya tümü, yalnızca geçerli yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerlidir.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Hiçbir durumda, bağlı kuruluşlar, lisans verenler veya kanal ortakları, mülke verilen zararlar, iyi niyet kaybı, bilgisayar arızası veya bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmetlerin mülkiyeti, erişimi, kullanımı veya arızalanmasından kaynaklanan özel, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. arıza ve yasaların izin verdiği ölçüde, haksız fiilden (ihmal dahil) kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, bu kullanım koşullarından veya yazılımdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir dava nedeninden kaynaklanan kişisel yaralanmalar, mülk hasarı, kar kaybı veya cezai zararlar , sözleşme, kusursuz sorumluluk veya başka bir şekilde ve lisans verenlere veya kanal ortaklarına bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsun veya olmasın. Bu bölümün amaçları doğrultusunda, lisans verenler ve kanal ortakları, burada belirtilen sorumluluk sınırlamalarının üçüncü taraf lehtarlarıdır ve bu kullanım koşullarını size karşı uygulayabilirler.

 

Bazı eyaletler/ülkeler belirli sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması, geçerli yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır. Bu sorumluluk sınırlaması, yalnızca bu sorumluluk sınırlamasının herhangi bir özel hükmünün, önceden engellenemeyen herhangi bir federal, eyalet veya belediye kanunu tarafından yasaklanması durumunda geçerli olmayacaktır. Bu kullanım koşulları size belirli yasal haklar verir ve yargı alanından yargı alanına değişen başka haklarınız olabilir.

Bağlı kuruluşların veya lisans verenlerin tüm zararlara ilişkin sorumluluğu (yürürlükteki yasanın gerektirdiği durumlar dışında) hiçbir durumda, hizmetlerin kullanımı için ödediğiniz gerçek fiyatı aşamaz.

Diğer şartlar ve koşullar

TERMINATION: This Terms of Use will terminate automatically if you fail to comply with its terms and conditions. In such an event, you must destroy all copies of the Software and all of its component parts and cease and desist from accessing any  Services. With regards to Software delivered on a physical storage medium you can end this Terms of Use by destroying the Software and all copies and reproductions of the Software and deleting and permanently purging the Software from any client server or computer on which it has been installed.

EQUITABLE REMEDIES: You hereby agree that if the terms of this Terms of Use are not specifically observed,  will be irreparably damaged, and therefore you agree that  shall be entitled, without bond, other security or proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect to your breach of any of the terms of this Terms of Use, in addition to any other available remedies.

AFFILIATE: For purposes of this Terms of Use, an affiliated or  means any legal entity that is directly or indirectly controlled by  for so long as such control lasts. Control shall exist through direct or indirect ownership of more than 50 % of the nominal value of the issued equity share capital or more than 50 % of the shares entitling the holders to vote for the election of the members of the board of directors or persons performing similar functions.

INDEMNITY: You agree to indemnify, defend and hold , its partners, affiliates, contractors, officers, directors, employees and agents harmless from and against any and all damages, losses and expenses arising directly or indirectly from: (i) your acts and omissions to act in using the  Services pursuant to the terms of the Terms of Use; or (ii) your breach of this Terms of Use.

MISCELLANEOUS: This Terms of Use represents the complete agreement concerning this license between the parties and supersedes all prior agreements and representations between them.  Pappy reserves the right, at its discretion, to change, modify, add or remove portions of this Terms of Use by posting the updated Terms of Use on the website. You will be deemed to have accepted such changes by continuing to use the  Services. If any provision of this Terms of Use is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and the remaining provisions of this Terms of Use shall not be affected.


Geçerli yasa ve uyuşmazlık çözümü

Bu Kullanım Koşulları, hukuk kuralları seçimine atıfta bulunmaksızın İsviçre yasalarına tabi olacaktır. Uluslararası Mal Satışına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi geçerli olmayacaktır.

Bu Kullanım Koşullarından veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf veya iddia veya bunların ihlali, feshi veya geçerliliği, nihai olarak ‘nin takdirine bağlı olarak çözülecektir. (i) ikamet ettiğiniz yerin yetkili mahkemelerinde; veya (ii) İsviçre Ticaret Odası Tahkim Enstitüsünün Hızlandırılmış Tahkim Kuralları uyarınca tahkim yoluyla. Tahkim Zürih, İsviçre’de yapılacaktır. Herhangi bir grup veya temsili davada davacı veya grup üyesi olarak değil, yalnızca bireysel kapasitenize karşı talepte bulunabileceğinizi kabul edersiniz.

BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ SORULARINIZ VARSA, SUPPORT@EASIERPHONE.COM İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.