Raporty publiczne

W tej sekcji znajdziesz wszystkie raporty publiczne, które dostarczają wiedzy na temat:

  • postępów projektu,
  • osiągniętych kamieni milowych,
  • opracowywanych funkcji,
  • wyników i rezultatów.

Dowiedz się więcej o projekcie i śledź nasze raporty.